JYVÄSKYLÄN VETURITALLIT

Ulkoa suojellun rakennuksen peruskorjaus kulttuuri-, ravintola-, koulutus- ja nuorisotiloiksi. 2 772 m², Järvi-Suomen Asunnot Oy ja Jyväskylän Tilapalvelu, 2012, 2015.

# #