Taulumäen kirkko

Elsi Borgin suunnitteleman vuonna 1928 valmistuneen suojellun kirkon vesikaton uusiminen, rapattujen tiilijulkisivujen kunnostus, lisärakennus, vanha osa 1 256m², Jyväskylän seurakunta, 2010-2016 (sisäpuolen restaurointi suunniteltiin ja toteutettiin 1996).